Städoteket

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller mellan Städoteket AB 559209-7603 och beställaren. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i kundavtalet med sitt namn och personnummer. Kontraktsskrivningen sker elektroniskt och kunden ger sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Städoteket AB och dess representanters fysiska underskrifter. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer och sitt namn i det avtal Städoteket AB presenterat här. Endast ett personnummer per hushåll får skrivas på kontraktet.

Vi tar ansvar för att utföra uppdraget på ett professionellt sätt enligt överenskommelsen vi har haft med beställaren innan tjänsten utförs. Vi kommer att under utförandet av tjänsten använda oss av kompetent och lämplig personal.

Bokning sker via hemsidan, telefon eller genom e-post. Bokning är bindande efter att beställaren har fått sin bokningsbekräftelse på mail.

Beställaren har 14 dagars ångerrätt vid handel på distans eller utanför säljarens a£ärslokal. Ångerfristen börjar löpa dagen efter du tagit emot varan eller tjänsten. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet.

Beställaren ska vid avbokning eller ombokning av en tjänst informera oss om det via e-post eller telefon. Beställaren debiteras med 50 % av summan efter RUT vid en avbokning 1-5 arbetsdagar innan tjänsten ska utföras. Enligt lag får man inte ansöka om RUT-avdrag för en tjänst man inte utfört. Ingen debitering förekommer vid en ombokning inom samma ram. Ifall ingen avbokning förekommer inom 24h innan utförningstidpunkten så debiteras beställaren med full pris innan RUT.

Det är beställarens ansvar att våra utförare får tillträde till bostaden eller objektet. Har inga nycklar överlämnats innan överenskommen tid så får beställaren närvara för en nyckelutlämning på plats för att tjänsten ska utföras.

Ifall uppdraget inte har avbokats eller ombokats då tjänsten skall utföras under den överenskomna tiden så faller tillfället bort och kommer att debiteras med full pris innan RUT. Om utföraren får någon form av förhinder att närvara så kontaktar Städoteket beställaren för att åtgärda detta eller kommer överens om en ny tid.

Städotekets kvalitetsgaranti baseras på och gäller för utförd tjänst enligt vår checklista som medföljer vid bokningsbekräftelsen. Garantin täcker samtliga tjänster förutom provstädning. Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av något lämpligt skäl. Vi har en kvalitetsgaranti som innebär att vi åtgärdar det du inte är nöjd med. Kundgaranti gäller under 3 dagar av samtliga tjänster förutom flyttstäd då gäller det under 5 dagar

Reklamation måste göras senast 5 dagar efter servicetillfället. Vid skada eller reklamation skall det fyllas i vårt reklamationsformulär som du hittar längst ner på vår hemsida. Ju senare en skadeanmälan utförs av kunden desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret. Vid behov tas det in en besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Firmans försäkring täcker eventuella skador på person och egendom som vår personal orsakar.

Beställaren ansvarar för att överlämna oss rätt antal nycklar, portkod eller motsvarande för tillträde där tjänsten skall utföras. Vi uppskattar gärna att beställaren lämnar två exemplar av nycklar till oss för att underlätta hanteringen vid vikarie. Vi markerar nycklarna med registrerade nummerbrickor. Återlämning av nycklar ges endast till beställaren som inlämnat dessa eller genom rekommenderat brev.

Vi innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Vi innehar försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Vi har även försäkring mot låsbyten ifall det skulle förekomma förlust av nycklar. Vi dokumenterar alltid synliga skador innan arbetet påbörjas.

Har du som kund ett abonnemang hos oss så löper abonnemanget på tills vidare. Du har rätt till en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

Vid fakturering så tillkommer det en administrationsavgift på 49 kr. Kund har även möjlighet till att önska e-post faktura då tillkommer det inga extra avgifter.

Betalningsvillkoren är 14 dagar från fakturadatum. Om fakturan inte betalas vid förfallodatum så skickas det en påminnelseavgift på 100 kr och ifall den inte betalas så överlämnas det till inkasso. Det tillkommer även extra avgifter och hanteringskostnader. Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion inte överstigits. Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning av RUT-avdrag så har vi i efterhand rätt att kräva kund på motsvarande belopp.

Ifall betalning inte erläggs i tid har vi rätt att upphöra med arbetet och avsluta avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

Priserna för tjänsterna framgår av avtal om hushållsnära tjänster. Beställaren har en skyldighet att överlämna korrekta uppgifter om objektet. Förekommer det att uppgifterna inte stämmer så har Städoteket rätt till att justera priset för anpassat objekt. Du som abonnemangskund behåller samma pris när prisjustering sker på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna enligt utvecklingen av Konsumentprisindex(KPI). Tilläggsändringar ska beställaren informera oss minst 5 dagar innan uppdragsdagen.

Automatisk skatteavdrag sker för privatkunder när vi har fått in kundens personuppgifter och kund faktureras för totalsumman efter RUT-avdrag för tjänsten. Nekar skatteverket RUT-avdrag eller kunden uppgivit felaktigt personnummer faktureras kund för full pris innan RUT-avdrag. Kunden ansvarar för att RUT-avdrag finns på personnumret. Det är kundens ansvar att informera oss om förändringar för kundens möjlighet till RUT-avdrag.

Om kundens ordinarie utförare blir sjuk eller skall på semester så genomförs tjänsten enligt avtal av annan utförare. Beställaren informeras alltid innan någon form av personalbyte.

Under nationella helgdagar utför vi inga tjänster ifall det inte har skett en bokning enligt överenskommelse med beställaren.

Skulle tvist uppstå under detta avtal mellan parterna skall parterna i första hand och efter bästa förmåga finna en lösning av sådan tvist. Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden.

I våra tjänster ingår det utrustning och material inbakad i varje tjänst. Du har även möjlighet att önska egen utrustning och material. Beställaren har då en skyldighet att ha fungerande utrustning och material på plats ifall vi har kommit överens om att beställaren själv tillhandhåller och ansvarar för detta. Finns det inte material på plats kommer vi inte att utföra tjänsten. Kund kommer då att debiteras med full pris innan RUT. Vi hanterar endast beställningar av hygienartiklar vid önskemål, då förekommer det en debitering för materialet.

 

Inställelseavgift på 99 kr tillkommer för varje engångstjänst som utförts. För abonnemangskunder så tillkommer det ingen inställelseavgift.

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Vår personal har genomgått en internutbildning och skrivit på ett sekretessavtal och därmed tystnadsplikt. De följer fasta rutiner gällande hantering av nycklar, larmkoder och personliga uppgifter och kan visa upp ett behörighetskort om du som kund önskar det.