Trappstäd checklista

Rengöring av golv

Torkning av lister, räcken, sopnedkast och fönsterkarmar

Damma av armaturer

Rengöring av hiss

Rengöring av glasentrédörrar

Rengöring element

Hålla anslagstavlor rena

Tömma skrapgaller

Hålla väggar rena