Rutavdrag

Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Några krav för att bli berättigad rutavdrag:
  • Arbetet måste vara ett sådant som berättigar rutavdrag.
  • Ansökaren måste ha rutavdrag kvar att utnyttja annars debiteras man med fullt pris.
  • Du måste bo i bostaden där tjänsten utförs för att ha rätt till rutavdrag.
  • Rutavdrag godkänns inte heller då ansökaren bedriver enskild firma eller på något sätt är delaktig i andra bolagsformer som avser att utföra tjänsten i fråga.
  • logoskatt

    Läs mer info..

    Vi innehar F-skattesedel